Large Family (D1)

Hyundai I30

Hyundai I30

x5

x3

x5

1500cc

€ 20.50/day

USD 24

Opel Astra

Opel Astra

x5

x3

x5

1500cc

€ 20.50/day

USD 24

Ford Focus

Ford Focus

x5

x3

x5

1500cc

€ 20.50/day

USD 24

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

x5

x3

x5

1500cc

€ 20.50/day

USD 24

Toyota Auris

Toyota Auris

x5

x3

x5

1500cc

€ 20.50/day

USD 24